Handledarkurs Uppsala / Boka handledarutbildning

Gå handledarutbildning i Uppsala

För att få övningsköra privat måste elev och handledare gå en handledarkurs. Eleven och handledaren behöver inte gå på samma gång utan de kan gå vid olika tillfällen. För att handledare ska bli godkänd av Transportstyrelsen krävs det även att man är över 24 år och har haft giltigt körkort för det fordon som ska övningsköras i minst 5 år av de senaste 10 åren.

Kontakta oss och boka plats på nästa handledarutbildning!


Handledarbevis

När ni gått handledarutbildningen kan handledaren ansöka om ett handledarbevis hos Transportstyrelsen. Det går att göra genom att beställa en blankett eller direkt på Transportstyrelsens hemsida. Ni får inte börja övningsköra innan du fått ditt handledarbevis och din elev fått sitt körkortstillstånd.

Handledarbeviset ska alltid medföras när ni övningskör. Tänk på att det är handledaren som är ansvarig i trafiken. Ett handledarbevis är giltigt i 5 år och gäller bara för den eleven som du ansökt handledarbevis för.

Handledarutbildning eller introduktionskurs?

Handledarutbildning kallas ibland för introduktionskurs. Kanske beror det på att utbildningen faktiskt inte bara är för handledaren utan för eleven också och att den innebär en introduktion till körkortsundervisning? En handledarkurs tar ungefär tre timmar och är obligatorisk.

Under handledarutbildningen får ni lära er vad handledaren har för ansvar under övningskörningen, körsättets miljöpåverkan, vilka kriterier som gäller vid teoriprov samt vid uppkörning och samband mellan körerfarenhet och trafiksäkerhet.

Det är väldigt viktigt att eleven inser vilket ansvar man har bakom ratten. Olycksstatistiken visar tydligt att unga förare är betydligt överrepresenterade när det kommer till svåra olyckor. Kunskapen om trafiksäkerhet är inte bara till för teoriprovet utan något som man lär sig för att ta med i livet.

Introduktionsutbildningen ger er båda en bra grund att stå på innan ni börjar övningsköra och förklarar vad det innebär att ta körkort.

Handledarkurs Uppsala - Råd för lyckad övningskörning

Under handledarkursen får du råd och tips på hur du ska lägga upp övningskörningen på ett pedagogiskt och effektivt sätt. För många är det första gången som de är handledare för en annan person och det kan kännas nästan precis lika nervöst som för dem som ska ta körkort.

Handledarkursen är en del av av regeringens satsning från 1997 och kom till för att minska dödsolyckor i trafiken. Satsningen kallas för Nollvisionen. Trafikverket driver idag vidare det arbetet som regeringen startade. Sedan handledarutbildningen blev obligatorisk har olyckor under privat övningskörning minskat med ungefär 50%.

handledarkurs uppsala

Steg-för-steg till körkort

Det första som en person måste göra för att ta körkort är att ansöka om körkortstillstånd. Det kan man göra på Transportstyrelsens hemsida. När man ansökt måste man komplettera med en synundersökning. Synundersökningen kan man göra hos oss eller hos en optiker.

Efter det ska den som vill ta körkort, samt handledaren, gå en handledarkurs. Kursen tar cirka tre timmar och är obligatorisk. Sedan ansöker handledaren om handledarbevis hos Transportstyrelsen. När handledaren fått sitt handledarbevis och den som ska övningsköra fått sitt körkortstillstånd kan ni börja övningsköra.

De flesta skriver in sig på en körskola och kompletterar övningskörningen hemma med körlektioner. Hur många lektioner man behöver varierar. Genom vår körskola kan man sedan boka de två obligatoriska momenten - riskutbildning 1 och riskutbildning 2. Den första är en teoretisk föreläsning om trafiksäkerhet. Riskutbildning 2, även kallad halkan eller risktvåan, innebär att man får prova att köra på en halkbana.

Efter att man klarat halkbanan kan man boka tid för att göra teoriprovet. Man måste bli godkänd på teoriprovet innan man kan boka själva körprovet. Efter godkänt körprov får beställa sitt körkort hos Transportstyrelsen.

Boka plats på nästa handledarutbildning!